Centrum Badań Żydowskich

Centrum Badań Żydowskich wchodzi w skład Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

Centrum powstało w roku 2005 z inicjatywy Rektora UŁ prof. Wiesława Pusia.
Jego zadaniem jest badanie i popularyzacja dziejów i historii Żydów Polskich.

Kierownikiem Centrum jest autor większo¶ci materiału zawartego
w tej witrynie Dr. Jacek Walicki.

Centrum realizuje szereg projektów badawczych, m.in. wydawnictwa Ľródłowe,
jak np. Kronika Getta Łódzkiego i ¬ródła do dziejów Gminy Żydowskiej w Łodzi.

Adres Centrum:
Uniwersytet Łódzki
ul. Kamińskiego 27a
90-219 ŁódĽ

pok. 019, telefon: (42)6356177